تبلیغات
« وبلاگ دوست داشتنی برای ایرانیان » - مطالب ابر احجام هندسی

« وبلاگ دوست داشتنی برای ایرانیان »

مکانی برای جوانان و نوجوانان ایرانی

احجام هندسیاجسام منتظم (چند وجهی منتظم, یا حجم های هندسی شکل های مشخص وتعریف شده ای دارند.) اجسام منتظم ابعاد مساوی ، زاویه های راس مساوی دارند مثل مکعب که 6 وجه مساوی با ابعاد مساوی و اندازه یالها مساوی هستندو محل برخورد وجه را یال گوییم.
  5 چند وجهی داریم که دارای این شرایط هستند.
پایه 

عامل‌ اصلى‌ محیط‌ طبیعى‌ هم 5 تاست: آب ، آتش ،هوا ،خاک ، جهان

 شناسایی چندوجهی ها درعلم شیمی، کریستالها، معدن اهمیت فراوان دارد.

  

چهار وجهی منتظم 6یال و4وجه و4 گوشه دارد. وجه ها از مثلث متساوی الاضلاع درست شده اند. 
مجموع زاویه های  واقع در هر راس = 180 درجه
دربین این 5تا چند وجهی منتظم کمترین حجم را و سطح کل دارد.

نماد آتش است.

هشت وجهی منتظم:
از 8 مثلث متساوی الاضلاع درست شده
دارای 8 وجه و6 راس و12 یال دارد.
مجموع زاویه ها  در هر راس 240 درجه است. درهر راس 4وجه یکدیگر را ملاقات می کنند.

نماد هوا است.
20 وجهی منتظم:

از 20 مثلث متساوی الاضلاع درست شده
دارای 20 وجه و12 راس 
مجموع زاویه ها  در هر راس 
(300°) درجه است. 
درهر راس 5وجه یکدیگر را ملاقات می کنند.درهر راس 5وجه یکدیگر را ملاقات می کنند.).
دربین این 5تا چند وجهی منتظم بیشترین حجم و سطح کل را دارد.
نماد آب است.

مکعب:
از 6 سطح مربع شکل درست شده
دارای 6 وجه و8راس و12 یال است.
مجموع زاویه ها  در هر راس 
(270°) درجه است.

درهر راس 3وجه یکدیگر را ملاقات می کنند. 
 روی یک وجه می ایستد.  
نماد خاک ( زمین )12 وجهی:
از 12 سطح 5 ضلعی شکل درست شده
دارای 12 وجه و20راس و12 یال است.
مجموع زاویه ها  در هر راس 
(324 °) درجه است.

درهر راس 3وجه یکدیگر را ملاقات می کنند. 
 روی یک وجه می ایستد.  


 
نماد جهان ( عالم ) دارای 12 ماه (برج)درسالنکته جالب:

یک توپ فوتبال از ترکیبی از وجه های 5 ضلعی درست شده

این توپ توسط ریچارد باک منیستر فولر اختراع شد .

البته هروجه  حالت پف کرده دارد و به اندازه مناسب از هوا پر شده .موضوع: جزوه ها و آزمون های هفتم،
برچسب ها: احجام هندسی،

[ پنجشنبه 21 اسفند 1393 ] [ 01:44 ب.ظ ] [ عماد رسولی ]

[ نظرات() ]